Proces 22.3 - Raadkamer
05.01.2021

Bron: Mter. Guillaume Lys

Vandaag sprak de Raadkamer een beschikking uit, namelijk een "beschikking tot gevangenneming" in het dossier van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016. 

Naar deze procedurestap werd erg uitgekeken. 

De Raadkamer heeft beslist tot « gevangenneming » van tien beschuldigden. 

Deze beschikking moet de volgende weken worden bevestigd in een volgende procedurestap, dit keer voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. In deze volgende fase zullen deze tien personen worden verwezen naar het Hof van Assisen voor wat het proces over de aanslagen van Brussel zal worden. 

Deze beslissing van de Raadkamer is erg belangrijk omdat ze verder gaat dan wat het Federaal Parket aanvankelijk vorderde. 

In zijn requisitoir vorderde het Federaal Parket initieel om de dossiers af te splitsen. 

Acht inverdenkinggestelden zouden moeten worden verwezen naar het Hof van Assisen uit hoofde van moord in een terroristische context en poging tot moord; de twee anderen zouden naar de Correctionele Rechtbank moeten worden verwezen enkel uit hoofde van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. 

De voorzitster van de Raadkamer besliste echter dat het niet gepast voorkwam om de strafdossiers af te splitsen en ze motiveerde die beslissing door te stellen dat het "gerechtvaardigd is dat de beschuldigden zich samen kunnen verantwoorden voor een en dezelfde rechter". 

Als raadsman van meerdere burgerlijke partijen stel ik deze beslissing ten zeerste op prijs. 

Een transparant debat voor het Hof van Assisen, in aanwezigheid van alle in de aanslagen van Brussel betrokken personen is nodig om de juridische waarheid aan het licht te brengen. 

Het is aan ons, advocaten, om al het mogelijke te doen om deze juridische waarheid te onthullen. 

Laatste reden om tevreden te zijn aan het einde van deze fase: bijna vijf jaar na de feiten gaan de zaken vooruit. 

Eindelijk. 

De slachtoffers hebben nu het recht om te wachten tot dit proces, hun proces, zal plaatsvinden binnen de aangekondigde termijnen en dus zo snel mogelijk. 

 

Voor V-Europe, 
Mter. Guillaume Lys
Brussel, 5 januari 2021Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Belgische organisatie terreurslachtoffers opent kantoor in Syrië: ‘We delen dezelfde pijn’
12.12.2020