Contacteer ons

V-Europe staat ter beschikking van slachtoffers en hun naasten op het ogenblik dat ze het wenselijk achten om haar medewerkers te ontmoeten. V-Europe verleent morele steun en verstrekt alle informatie om de slachtoffers in staat te stellen alle nodige stappen te ondernemen om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

V-Europe
België
+32 10 86 79 98
contact@v-europe.org