11 maart Herdenkingsplechtigheid voorgezeten door Zijne Majesteit Koning   Felipe VI
11.03.2021

De Europese Herdenkingsdag vindt jaarlijks plaats op 11 maart, de dag van de jihadistische treinbombardementen in Madrid in 2004 waarbij 193 onschuldige slachtoffers om het leven kwamen en waarbij meer dan 1800 mensen gewond raakten.

Zijne Majesteit de koning ging voor in een speciale herdenkingsplechtigheid in de tuinen van het koninklijk paleis in Madrid tegen een achtergrond van cipressen en olijfbomen, dit alles ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers van de aanslagen in Madrid op 11 maart.

De plechtigheid werd bijgewoond door slachtoffers en nabestaanden van terrorisme en daarnaast ook o.a. door de heer Joseph Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Ylva Johansson, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, de Minister-president, leden van de regering, vertegenwoordigers van het nationale parlement en van de regionale parlementen en leden van het Europese diplomatieke korps, geaccrediteerd in Spanje. 

V-Europe en The Victims of Terrorism Foundation werden uitgenodigd om een toespraak te houden in naam van de Europese en Spaanse slachtoffers.

We benadrukten het belang van de erkenning van de slachtoffers, zoals voorzien in de Spaanse wetgeving, de nood aan samenwerking op Europees niveau en het delen van expertise.

Zijne Majesteit de koning sloot de plechtigheid af. In zijn toespraak gaf hij aan: "Slachtoffers van terrorisme zijn een ethisch symbool van ons democratisch systeem, zij symboliseren de verdediging van de vrijheid en van de rechtsstaat...". Hij noemde de opvoeding een sleutelelement in het voorkomen van terrorisme en legde uit: "hierbij is de betrokkenheid en hulp van slachtoffers essentieel, want door hun persoonlijke ervaring te delen met nieuwe generaties, dragen ze bij aan de inzet van jongeren voor een toekomst van vreedzaam samenleven". Het staatshoofd benadrukte de rol van stichtingen en verenigingen van slachtoffers bij "het bewaren van de herinnering aan de slachtoffers" en eindigde zijn toespraak door zijn "dankbaarheid en diepe gevoelens van solidariteit met alle slachtoffers" te herhalen. "De overwinning van vrijheid en redelijkheid is de overwinning van alle slachtoffers en de overwinning van ons allen," besloot hij.

De plechtigheid eindigde met een minuut stilte.

U kan de volledige plechtigheid bekijken via onderstaande YouTube link of u kan klikken op de onderstaande foto's. (V-Europe's toespraak door Philippe Vansteenkiste begint op minuut 32:38):


Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Joods Museum van België
24.05.2021